Cover

Dobro došli!

Mi smo knjigovodstvena agencija sa stručnim kadrovima različitih profila i brojnim spoljnim saradnicima. Izdvaja nas dugogodišnja tradicija u vođenju poslovnih knjiga, kao i u ekonomskom i poreskom konsaltingu za niz kako domaćih tako i stranih kompanija.

Saznaj više »

Izrada opštih akata

Izrada osnivačkog akta, statuta, pravilnika o računovodstvu i drugih akata neophodnih za osnivanje i funkcionisanje preduzeća, kao i priprema svih ugovora i obrazaca vezanih za radne odnose.

Osnivanje preduzeća

Prijava i podnošenje zahteva sa svim dokumentima, aktima i neophodnim taksama APR-u za osnivanje preduzeća, kao i prijave o početku rada poreskim organima.

Računovodstvene usluge

Formiranje poslovnih knjiga (zaključni list, glavna knjiga, analitičke kartice, robne kartice), precizno i ažurno knjiženje, izrada izveštaja za državne organe (APR, Poreska uprava, banke, statistika), kao i izrada završnog računa i poreskog bilansa.

Konsalting

Formiranje i organizacija protoka neophodne dokumentacije u okviru preduzeća, vrhunsko poresko savetovanje i zastupanje pred poreskim i drugim državnim i inspekcijskim organima.

Prijava i odjava radnika i upis staža

Prijava radnika u penzioni i zdravstveni fond, obračuni zarada, naknada zarada i podnošenje prijava, upis radnog staža na kraju godine (M4 i PPP obrasci) i odjava radnika.

Usluge likvidacije preduzeća

Izrada početnog bilansa likvidacije, pokretanje likvidacionog postupka pred državnim organima (APR) i prijava likvidacionog upravnika kao i izrada konačnog likvidacionog bilansa.